Όροι και προυποθέσεις

Το momdad.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης αξεσουάρ ένδυσης με έδρα την Βούλγαρη 4, Τρίκαλα.

Διακριτικός Τίτλος: Mom & Dad
Επωνυμία: Μπαρτζιώκα Αγλαΐα
Δραστηριότητα: Έμπορος
Διεύθυνση: Βούλγαρη 4, Τρίκαλα, 42131
ΑΦΜ: 100279974
ΔΟΥ: Τρικάλων
ΤΗΛ: 2431023653
ΚΙΝ: 6986783319
website: www.momdad.gr

email: info@momdad.gr

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνει ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς εξαίρεση. Αν οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με παρακάτω όρους, είναι υποχρεωμένος να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

1. Προϋποθέσεις χρήσης – τροποποιήσεις

Το momdad.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις όποτε κριθεί απαραίτητο, αναλαμβάνει χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για τις μεταβολές. Οι όποιες αλλαγές είναι υποχρεωτικά αποδεκτές από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

2. Περιεχόμενο

Το momdad.gr περιέχει πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα προϊόντα του.

Το momdad.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το momdad.gr δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Το momdad.gr επιφυλάσσεται ως προς την εγκυρότητα των φωτογραφιών των προϊόντων. Οι αποχρώσεις των προϊόντων είναι διαφορετικές από συσκευή σε συσκευή και έτσι υπάρχει απόκλιση από την πραγματικότητα. Θα πρέπει να σιγουρευτείτε πλήρως για το προϊόν και την μορφή του, διότι σε τέτοια περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα momdad.gr δεν θα είναι υπεύθυνο και υπόλογο επιστροφής του προϊόντος από τέτοιου είδους αιτία.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ.) είτε ανήκουν στο momdad.gr, είτε το momdad.gr έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του momdad.gr απαγορεύεται.

4. Περιορισμός ευθύνης

Οι τιμές των προϊόντων και οι διαθεσιμότητές τους, μπορεί να αλλάξουν από τους προμηθευτές μας και έτσι υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ενημερωθεί έγκαιρα στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το momdad.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Το momdad.gr στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημά της δεν ευθύνεται για περαιτέρω κόστος που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το momdad.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών.

5. Προσωπικά δεδομένα χρηστών

Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το momdad.gr συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων αυτών σε υπαλλήλους της momdad.gr. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του momdad.gr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένα και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το momdad.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από το momdad.gr. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δείτε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

6. Υποχρέωση Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτήν ή οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία εμπεριέχεται σε αυτήν με κανένα τρόπο ενδεικτικά, με δημοσίευση, επέμβαση, μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κλπ. για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν την προσβολή, ζημία, βλάβη ή διακινδύνευση περιουσιακών αγαθών ή προσωπικών δικαιωμάτων του momdad.gr ή οποιουδήποτε τρίτου ή την με οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Διαδικασία Παραγγελίας

Η παραγγελία μπορεί να γίνει με εγγραφή στο κατάστημα ή σας επισκέπτης. Μόλις ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική διαδικασία της παραγγελίας σας αυτόματα θα εμφανιστεί στο momdad.gr σε κατάσταση “Σε διεκπεραίωση” και θα λάβεται σχετικό email. Η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί και θα αποσταλεί. Η παραγγέλια σας θα έχει κατάσταση “Ολοκληρώθηκε” και θα λάβετει σχετικό email.

Εναλλακτικά η παραγγελία κάποιου προϊόντος από το momdad.gr μπορεί να γίνει τηλεφωνικά χωρίς να χρειαστεί να καταχωρήσετε προσωπικά σας στοιχεία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

8. Επικύρωση Παραγγελίας

Επειδή οι τιμές των προϊόντων δύναται να αλλάξουν από τους εισαγωγείς – διανομείς, αλλά και λόγω ειδικών προσφορών με ισχύ ολίγων ημερών, υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ενημερωθεί έγκαιρα στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το momdad.gr έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία σας αν αυτή ζημιώνει το κατάστημα προσφέροντάς σας την τιμή που ισχύει εκείνη την ημέρα ή να μειώσει την τιμή του είδους εάν υπάρχει διαφορά τιμής λόγω ειδικής προσφοράς ή μείωση της αρχικής τιμής. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσουμε.

Σε περίπτωση μη διαθεσίμοτητας  θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την παραλαβή του προϊόντος σας. Εφόσον συμφωνήσετε η παραγγελία του προϊόντος μπορεί να καθυστερήσει από την προβλεπόμενη ημερομηνία λόγω αναμονής του από τον προμηθευτή, ο χρόνος παραλαβής του εξαρτάται από τον εκάστοτε εισαγωγέα και το momdad.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την παράταση του χρόνου παραλαβής

9. Eπιστροφές προϊόντων

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το κατάστημά μας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι κατόπιν παραγγελίας. Κατά την επιστροφή ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής των προϊόντων προς το κατάστημά μας.

Δεκτές γίνονται οι επιστροφές εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφει ο πελάτης δεν έχουν ανοιχθεί από την συσκευασία τους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης τα προϊόντα κατά την επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο – δελτίο αποστολής.

Πρέπει να ελέγχετε προσεχτικά κατά τη παράδοση της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων καθώς και τη συσκευασία τους προκειμένου να διαπιστώσετε τυχόν ελαττώματα, λάθος κωδικούς σε σχέση με αυτά που παραγγείλατε. Μετά την παραλαβή των προϊόντων δεν αναγνωρίζεται κανένα ελάττωμα ή λάθος.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην κατάσταση την οποία σας έχουμε παραδώσει εμείς. Τα επιστραφόμενα προϊόντα θα ελεχθούν από το momdad.gr και εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις επιστροφής  αλλάζονται με προϊόντα ίσης αξίας ή γίνεται επιστροφή της αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων. Αν τα νέα προϊόντα ξεπερνούν την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων θα επιβαρυνθείται την διαφορά. Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση ελλατωματικού προϊόντος θα πρέπει να ενημερώσετε το momdad.gr. Το momdad.gr θα ελέγξει το επιστρεφόμενο προϊόν και εφόσον κριθεί ελλατωματικό θα προχωρήσει στην επισκευή, διόρθωση ή αντικατάσταση του. Τα μεταφορικά έξοδα από και προς το κατάστημα επιβαρύνουν τον πελάτη.

10. Αποστολή Προϊόντων

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης. To momdad.gr συνεργάζεται με υπηρεσία μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τους πελάτες του momdad.gr, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την παραλαβή της παραγγελίας τους. Το momdad.gr δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες του, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, το momdad.gr δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

11. Ακύρωση Παραγγελίας

Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί εντός της ίδιας ημέρας από την ημέρα παραγγελίας.

Παραγγελία προϊόντων που είναι κατόπιν παραγγελίας δεν ακυρώνεται. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον συμφωνήσει το momdad.gr για την διαγραφή της.

Σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεούστε στην πληρωμή και παραλαβή της παραγγελίας σας, διαφορετικά η εν λόγω διαφορά θα λυθεί μέσω της νομικής οδού.

12. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας ή εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του, ή επειδή τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

13. Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτήν από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του momdad.gr και των χρηστών ή/και πελατών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Τρικάλων και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.